sabato 3 ottobre 2015

non potevo mancare..

you're the one di tracy chapman
https://youtu.be/60eQ_Jwfi7o

changes degli yes
https://youtu.be/P6jAMwK-4QU

into the night di bb king
https://youtu.be/0X1YI22T7W0

sweet tooth di hollis brown
https://youtu.be/jVY3vn8nDDc

people get ready di jeff beck & rod stewart
https://youtu.be/yC_j_dzkaVE

can't you hear them howl dei lucero
https://youtu.be/7EyE6tLzL7w

summer rain degli u2
https://youtu.be/U_E3jvyItlc

omaha di brother & bones
https://youtu.be/seQC5UdhzKE

souls a'fire di matt corby
https://youtu.be/X9S8id27nEY

la fata di edoardo bennato
https://youtu.be/_AZSWZDujos

buon ascolto..

Nessun commento:

Posta un commento